Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KAS IR KRAV MAGA

Krav Maga izcelsme

Krav Maga tulkojumā no ivrita nozīmē “kontakta cīņa”.

To kā cīņas sistēmu Izraēlas armijai izstrādāja Imi Lichtenfeld (Imi Lihtenfelds). Kopš tā laika Imi visaugstāk novērtētais students Eyal Yanilov (Ejals Janilovs) ir attīstījis un pielāgojis Krav Maga sistēmu civilajām, kā arī drošības struktūru vajadzībām. Krav Maga šobrīd pasaulē tiek uzskatīta par daudzpusīgāko, uz reālām situācijām balstītu pašaizsardzības sistēmu.
Krav Maga sistēmas trīs galvenie elementi ir:
1) pašaizsardzība,

2) cīņas iemaņas un taktika,

3) trešo personu un VIP aizsardzība.

Krav Maga ir praktiska, uz reālām situācijām balstīta tuvcīņas sistēma, kurā tiek mācīts izvairīties, novērst, atturēt vai risināt visa veida vardarbīgus konfliktus.

Krav Maga apmācība

Krav Maga ir unikāla un uz loģiskiem principiem balstīta kontakta cīņa, kas ietver pašaizsardzības, cīņas un taktiskos elementus. Krav Maga sistēmā nepastāv tradicionālie vai sporta elementi, jo visas treniņa metodes pamatojas uz cilvēka dabisko reakciju pielāgošanu Krav Maga pašaizsardzības paņēmieniem. Pateicoties šiem principiem, pašaizsardzības iemaņas tiek apgūtas salīdzinoši īsā laikā un ir īpaši efektīvas paaugstināta stresa situācijās. Krav Maga pašaizsardzība ir piemērota jebkuram interesentam. Sertificēta instruktora uzraudzībā studenti īsā laikā un efektīvi uzlabos savas fiziskās, psiholoģiskās, tehniskās un taktiskās iemaņas.

Būtiska daļa no Krav Maga apmācības ir tās strukturētais apmācības process, mācīšanas un treniņa metodoloģija. Mācību viela ir sadalīta noteiktās pakāpēs un līmeņos, kas nodrošina strukturētu un loģisku apmācības procesu.

Krav Maga pašaizsardzības treniņā apgūsiet:

  • kā novērst un izvairīties no konfliktsituācijām;
  • uzbrukuma un pretuzbrukuma iemaņas;
  • kā izmantot sadzīves priekšmetus pašaizsardzībai;
  • paņēmienus aizsardzībai pret sitieniem ar rokām un kājām, metieniem, dažādiem satvērieniem;
  • paņēmieni aizsardzībai pret bruņotiem draudiem vai uzbrukumiem ar nazi, citiem asiem priekšmetiem, nūjām vai citiem priekšmetiem;
  • paņēmienus aizsardzībai pret draudiem ar šaujamieroci;
  • kā aizsargāt sevi, atrodoties uz zemes;
  • kā aizsargāties pret vairākiem uzbrucējiem;
  • kā aizsargāt blakus esošās personas (trešo personu aizsardzība);
  • īpašas metodes, kas paredzētas valsts un drošības spēku vajadzībām.

Krav Maga pašaizsardzības sistēmas paņēmieni un principi tiek mācīti, ņemot vērā reālo situāciju. Šādi mēs iemācām cilvēkiem aptvert visa veida konflikta situācijas un vardarbības situācijas dažādās vidēs, vietās, apvidos un situācijās, piemēram, šaurās telpās, pie auto vai auto salonā, sabiedriskajā transportā, ūdenī, vāja apgaismojuma apstākļos, uz kustīgām, nelīdzenām virsmām.

Krav Maga treniņos uzsvars tiek likts uz konflikta situāciju risināšanu, tai skaitā, kad atrodamies neizdevīgā vai nepiemērotā situācijā, piemēram sēžot, guļot (uz vēdera vai muguras), kustīgā transportlīdzeklī vai kopā ar tuvajiem cilvēkiem.

Krav Maga palīdz cilvēkiem attīstīties gan fiziskā, gan psiholoģiskā ziņā. Nodarbojoties Krav Maga pašaizsardzības sistēmu jutīsiet, kā uzlabojas gan Jūsu fiziskā, gan arī psiholoģiskā sagatavotība – attīstīsies spējas pieņemt lēmumus stresa un ātri mainīgās situācijās.

Krav Maga pašaizsardzības sistēma ir piemērota gan vīriešiem, gan sievietēm. Krav Maga sistēma piedāvā arī īpašus apmācību blokus, kas ietver pielāgotus taktiskos risinājumus militārajām vienībām, drošības struktūrām un citu speciālistu apmācībai.

 

Zemāk neliels video ieskats Krav Maga vēsturē un principos.

Mobile version: Enabled